H. Johannes de Doperkerk te Klundert

Dit Rijksmonumentale kerkgebouw in Klundert is reeds geruime tijd aan de eredienst onttrokken. Dat geldt ook voor de naastgelegen pastorie. In opdracht van BOEi is een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijke herbestemmingen. Zo is onderzocht of een gezondheidscentrum kon worden ondergebracht in de kerk én als alternatief scenario de mogelijkheid om een multifunctioneel cultureel centrum te realiseren. Daarbij is gesproken met betrokkenen uit het dorp, de gemeente en het bisdom. De plannen wachten op verdere uitwerking.